Erhvervspolitik

Erhvervspolitik

Det europæiske marked for medicinsk cannabis rummer et stort vækstpotentiale. En rapport fra COWI anslår værdien til cirka 50 milliarder kroner i 2023. Den danske cannabisindustri har allerede i dag kapacitet til at forsyne hele Europa med GMP-certificerede produkter af høj kvalitet. Om potentialet kan udnyttes, er imidlertid ikke alene op til virksomhederne. Afgørende er også cannabisindustriens rammevilkår og dermed samlede konkurrenceevne. Når det gælder rammevilkårene, er det ultimativt vigtigste punkt for den danske cannabisindustri, at den har vished for, at forsøgsordningen med medicinsk cannabis gøres permanent.

Af ligeledes afgørende betydning er de regulatoriske forhold, industrien er underlagt. Disse vilkår er afgørende for, at virksomhederne kan få deres produkter frem til markedet i et tempo, der matcher de udenlandske konkurrenter. Selvom EU-systemet harmoniserer mangt og meget, er virksomhedernes vilkår ganske forskellige, når det f.eks. kommer til at få cannabisprodukter godkendt. Lange sagsbehandlingstider er måske den væsentligste udfordring, danske producenter af medicinsk cannabis står over for. På den måde adskiller cannabisindustrien sig ikke grundlæggende fra f.eks. medicinalindustrien.

På den baggrund har Medicinsk Cannabis Industri (MCI) følgende anbefalinger:

Gør den medicinske cannabisindustri til en del af Life Science

Trods international konkurrence har Danmark gode muligheder for at blive den dominerende producent af medicinsk cannabis i Europa. I kraft af gode traditioner for et stærkt offentligt-privat samarbejde har vi alle muligheder for at samtænke produkter af høj kvalitet, produktudvikling, regulatorisk smidighed, behandling og forskning i ét samlet koncept, hvor de enkelte dele understøtter hinanden strategisk og dermed booster industriens konkurrencekraft og muligheder for at skabe vækst og nye arbejdspladser.

Mellem cannabisindustrien og den traditionelle Life Science-industris forskningsmiljøer eksisterer betydelige synergimuligheder. Klinikere og forskere arbejder med de samme indikationer – uanset om indgangen hedder traditionelle farmaka eller medicinsk cannabis. Derfor bør medicinsk cannabis indtænkes som en integreret del af den danske Life Science-industri.

Skab et hjemmemarked, der er et forbillede

I forlængelse af ovennævnte bør det danske hjemmemarked for medicinsk cannabis tænkes ind i et større eksportpolitisk perspektiv. Et stærkt hjemmemarked er ikke kun et marked, hvor der er adgang for industriens produkter. Det er også et marked, som man i udlandet kan skele til, når man vil organisere adgang til behandling med medicinsk cannabis for sine borgere. Der bør i den forbindelse investeres i at udvikle og konceptualisere ”Den Danske Model” for ordination af medicinsk cannabis. Dvs. en model som både kan brande danskproduceret medicinsk cannabis og ”systemeksporteres”. Mange lande står, akkurat som Danmark for få år siden, i en situation hvor både politikere og embedsværk oplever en betydelig usikkerhed i forhold til organiseringen af udleveringen af medicinsk cannabis. Et velfungerende hjemmemarked, med mulighed for at levere egentlig systemeksport, vil være et stærkt udgangspunkt for åbning af nye markeder.

Omdrejningspunktet for en sådan dansk model bør være, at al patientbehandling protokolleres og behandlingsdata registreres systematisk. Et velgennemtænkt og gennemprøvet koncept for kontrol med og registrering af data kan blive et væsentligt patientsikkerhedsargument i forbindelse med etablering af forsøgsordninger i udlandet. Denne tilgang til eksporten af medicinsk cannabis matcher desuden de metoder som Udenrigsministeriet allerede betjener sig af i sin internationaliseringsindsats for dansk Life Science.

Slå et slag for økologien

I Danmark dyrkes medicinsk cannabis uden anvendelse af pesticider. Det er en klog beslutning, der er med til at styrke billedet af, at danskproduceret medicinsk cannabis er af en høj og miljøvenlig kvalitet. Alle der dyrker økologisk har imidlertid behov for plantebeskyttelse fra tid til anden. Dette er baggrunden for, at godkendelse af økologipakken til dyrkning af medicinsk cannabis både er en relevant og nødvendig beslutning, hvis man ønsker, at den danske cannabisindustri skal kunne konkurrere på lige vilkår med andre økologiske producenter i EU.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *