OM OS

Medicinsk Cannabis Industri er brancheforeningen for producenter af medicinsk cannabis samt underleverandører i Danmark.

Brancheforeningens medlemmer er alle certificerede af Lægemiddelstyrelsen til at dyrke, håndtere og/eller producere medicinsk cannabis i Danmark efter de samme og strenge krav, der benyttes til produktion af lægemidler. Dette for at sikre patienterne ensartet kvalitet og dosis. 

Medicinsk Cannabis Industri har til formål at varetage producenter af medicinsk cannabis politiske interesser i Danmark, herunder at opnå optimale rammevilkår på det danske marked, for at sikre producenterne konkurrencedygtighed ift. andre europæiske producenter. 

Derudover har brancheforeningen til formål at understøtte en konstruktiv dialog mellem bl.a. læger, patienter, forskere og producenterne, samt sikre erfaringsudveksling i mellem producenter og leverandører af medicinsk cannabis i Danmark.